Chính sách bảo mật của KMC

KMC cam kết bảo mật thông tin của khách hàng và người dùng trên trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn cung cấp thông tin đó tự nguyện, ví dụ như khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận tin tức hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, để liên hệ và giao tiếp với bạn, để cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và sự kiện của chúng tôi, và để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật an toàn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ và sửa đổi.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc khi chúng tôi cần phải chia sẻ thông tin đó để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu (ví dụ: gửi hàng hóa đến địa chỉ của bạn).

Sử dụng cookie

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ tương tự để cung cấp và cải thiện trải nghiệm của bạn. Cookie là các tệp nhỏ chứa thông tin mà trang web gửi đến ổ cứng của bạn để ghi lại hoạt động trực tuyến của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả hoặc một số loại cookie, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng thông qua trang web của chúng tôi và áp dụng từ thời điểm đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra đều đặn chính sách bảo mật này để nắm bắt bất kỳ thay đổi nào.

Chính sách bảo mật của chúng tôi giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu hiện hành. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 6, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 0912.829.895
Email: kmcmedia.vn@gmail.com

Bài viết mới nhất

BẮT ĐẦU DỰ ÁN CÙNG KMC ENTERTAINMENT - CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG